PREHRANA

Prehrana predstavlja v vseh starostnih obdobjih pomemben dejavnik zdravja, še posebej pa je pomembna v otroštvu, saj otroci rastejo in se razvijajo. Zato pri načrtovanju prehrane upoštevamo prehranske normative in priporočila za zdravo prehrano otrok, ki smo jih prevzeli po evropskih priporočilih in se ravnamo po prehranskih smernicah v vrtcu in šoli, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje s sodelovanjem Ministrstva za zdravstvo v letu 2005. Z načinom prehrane v vrtcu želimo razvijati ustrezne prehranske navade otrok ter spodbuditi aktiven odnos pedagoškega osebja in staršev do zdrave hrane. V prehrano bomo vključevali tudi tradicionalne slovenske jedi, ki so značilne za našo pokrajino. Tudi v tem letu smo si zastavili cilj vključevati čim več lokalno pridelane in ekološke hrane z ozirom na možnosti dobave in finančne okvire.

 

Dietna obravnava poteka individualno za vsakega otroka posebej. V vrtcu pripravljamo dietno prehrano za vse otroke, za katere starši prinesejo zdravniško potrdilo otrokovega pediatra z navedbo dietne prehrane ali priporočila Dietne posvetovalnice pri Pediatrični kliniki UKC. Glede priprave dietne prehrane sodelujemo s starši, strokovnimi delavci in kuharskim kadrom.

 

Organizirali bomo redna kratka izobraževalna srečanja za kuhinjsko osebje, na katerih bomo obravnavali različne teme, glede na ugotovljeno problematiko.