PROJEKTI 2017-18

Projekt na ravni vrtca

V šolskem letu 2018/19 bomo pričeli z inovacijskim projektom, kjer bomo odkrivali in razvijali kako najbolje ustvariti nove priložnosti za otroke v predšolskem obdobju, da se bodo njihove sposobnosti lahko izrazile in razvile. Pri izvajanju projekta bomo sodelovali s PEF Ljubljana – Centrom za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti, ki nas bodo podprli s svojo strokovnostjo, v vrtcu pa bomo ustanovili tudi delovno skupino, ki bo spremljala potek in izvajanje projekta po posameznih oddelkih.