Varneje po pešpoti, Sv. Štefan 10.2022 - Rogaške Novice 1351