Enota Sonček, ŠmarjeEnota SONČEK

 

Tel.: 03 817 15 80

e - mail: info@vrtec-smarje.si

Naslov: Slomškova 13, 3240 Šmarje pri Jelšah

Poslovalni čas: 5.15 - 16.00

Vodja enote: Marta Kotnik

e - pošta: marta.kotnik@vrtec-smarje.si

Št. oddelkov: 11

Direktne telefonske številke:

- igralnice 6,7, 8,  - tel.: 03 817 15 86
- igralnice 1, 2 - tel: 03 817 15 87
- igralnice 3, 4, 5,   - tel.: 03 817 15 88
- igralnice 9, 10, 11 -  tel.: 03 817 15 89