Zaposleni v našem vrtcu

Vrtec in pedagoško delo vodi ravnateljica  Jelka Kitak.

Tel.: 03 817 15 80, e-pošta: jelka.kitak@vrtec-smarje.siPomočnica ravnateljice je Marjetka Žnidarec. 

Tel.: 03 817 15 84, e-pošta:  marjetka.znidarec@vrtec-smarje.si.

 

Svetovalna delavka je Sabina Jurkošek.

Tel.: 03 817 15 93, e-pošta: sabina.jurkosek@vrtec-smarje.si

 

Vodja prehrane in organizatorka zdravstveno-higienskega režima je Ida Valek.

Tel.: 03 817 15 91, e-pošta: ida.valek@vrtec-smarje.si

 

Tajnica v vzgoji in izobraževanju je Maja Špes.

Tel.: 03 817 15 80, e-pošta: maja.spes@vrtec-smarje.si

V računovodstvu imamo zaposlene 1.75 delavke (1 računovodja in 0,75 knjgovodje): Manca Černezl in Bojana Krumpak.
Tel.: 03 817 15 02, 817 15 27

 

Vodja kuhinje v enoti Sonček je Jožica Fajs.

Tel.: 03 817 15 90, e-pošta: jozica.fajs@vrtec-smarje.si

Kuharji v enoti Sonček so:
Jožica Fajs, Peter Gajšek, Danica Filipčič.

Pomoč v kuhinji: Martina Stoklas.

Kuharja v enoti Livada sta Andrej Zeme in Darja Kovačič.

tel:  03 817 15 70, e-pošta: andrej.zeme@vrtec-smarje.si

Pomoč v kuhinji, čiščenje: Urška Gilčvert.

V enoti Mavrica je kuharica Olgica Staroveški. Pomoč v kuhinji, čiščenje: Zdenka Mikez.

Pomoč v kuhinji, čiščenje na DO Sladka Gora: Jožica Nunčič.

Pomoč v kuhinji, čiščenje na DO Sveti Štefan: Dragica Pintar.

Hišnik v enoti Sonček je  Matej Drofenik.

Hišnik za enoto Livada je Bojan Kotnik (polovični del. čas).

Hišniki za ostale enote in dislocirane oddelke: Matej Drofenik, Bojan Kotnik.

Čistilke v okviru celotnega vrtca: Jožica Ojsteršek, Mirica Korže, Martina Paj, Andrejka Majer, Ksenija Fajs, Mačkovšek Darinka.

 

Perica za vrtec je Katarina Hlupič.

IGRALNICA

VZGOJITELJICA

POMOČNIK/ICA VZGOJITELJICE

ŠMARJE - SONČEK

   
1 Nina Lenart Mojca Bizjak
2 Helena Romih Aleksandra Plavčak
3 Katja Guzej, nad. Amadeja Orač Damjana Ogrizek
4 Anja Skale Marjetka Cajzek
5 Renata Slapnik Marina Bakarič
6 Karmen Esih Mojca Vrečko
7 Marta Kotnik Špelca Golob Orač
8 Barbara Pelc Anja Mužerlin
9 Marija Kadenšek Metka Lorger
10 Tanja Kolar Sonja Zobec
11 Ksenija Čuješ Katja Lesjak Gajšek
     
DO ZIBIKA Darja Lugarič Irena Artnak
 DO KR. VRH Marta Drofenik Igor Gerjevič
 DO SL. GORA Renata Gobec Katja Školnik
DO MESTINJE Darja Hrup Jasmina Cvetanoska

SVETI ŠTEFAN

   
1 Janja Orač Urška Jagodič
2 Albina Bračko Tanja Jotić

ŠENTVID

   
1 Polonca Krobat Jožica Gajšek
2 Tanja Smole Zdenka Orač

ŠMARJE - LIVADA

   
1 Ksenija Šket Anka Pišek
2 Katarina Škorjak Jasmina Korez
3 Mira Ciglar Jožica Škalički
4 Iris Virant Katarina Fijavž
5 Mira Škorja Slavči Ljubič
6 Metka Jančič Monika Grobin

Poslovalni čas pokrivajo Melita Ancelj, Marija Hržina, Polonca Vuser, Andreja Grosek. Lidija Herček je spremljevalka otroka s posebnimi potrebami.Na porodniškem dopustu je Monika Špoljar, v daljšem bolniškem staležu sta Barbara Lorger, Tatjana Grindl.

Pomoč otrokom s posebnimi potrebami: Katja Starček Erjavec.