Zaposleni v našem vrtcu

 

 

Vodja kuhinje v enoti Sonček je Jožica Fajs.

Tel.: 03 817 15 90, e-pošta: jozica.fajs@vrtec-smarje.si

Kuharji v enoti Sonček so:
Jožica Fajs, Peter Gajšek, Danica Filipčič.

Pomoč v kuhinji: Martina Stoklas.

Kuharja v enoti Livada sta Andrej Zeme in Darja Kovačič.

tel:  03 817 15 70, e-pošta: andrej.zeme@vrtec-smarje.si

V DO Mestinje je kuharica Olgica Staroveški.

Pomoč v kuhinji, čiščenje: Zdenka Mikez.

Pomoč v kuhinji, čiščenje na DO Sladka Gora: Jožica Nunčič.

Pomoč v kuhinji, čiščenje na DO Sveti Štefan: Dragica Pintar.

Hišnik v enoti Sonček je  Matej Drofenik.

Hišnik za enoto Livada je Bojan Kotnik (polovični del. čas).

Hišniki za ostale enote in dislocirane oddelke: Matej Drofenik, Bojan Kotnik.

Čistilke v okviru celotnega vrtca: Jožica Ojsteršek, Mirica Korže, Martina Paj, Andrejka Majer, Ksenija Fajs, Mačkovšek Darinka, Urška Gilčvert.

Perica za vrtec je Katarina Hlupič.

ORGANIZACIJA  ODDELKOV 2020/21

Poslovalni čas in bolniške odsotnosti pokrivajo: Melita Ancelj, Marija Hržina, Irena Artnak. V daljšem bolniškem staležu so: Monika Špoljar, Lesjak Gajšek Katja, Andrejka Majer. Spremljevalka otroka s posebnimi potrebami je Lidija Herček.

Igralnica

 

Vzgojitelj/ica

 

Vzgojitelj/ica – pom. vzg.

 

SONČEK

 

 

1

Nina Lenart

Anja Vrbek

2

Ksenija Šket

Katja Lesjak Gajšek

3

Janja Orač

Urška Jagodič

4

Tanja Smole

Špela Golob

5

Helena Romih

Maja Vodušek

6

Renata Gojkovič

Mojca Bizjak

7

Metka Jančič

Mojca Vrečko

8 Barbara Pelc

Damjana Ogrizek

9

Karmen Esih

Jasmina Korez

10

Marija Kadenšek

Tanja Zagorščak

11

Ksenija Čuješ

Sonja Zobec

 

 

 

DO

 

 

Zibika

Polonca Krobat

Andreja Grosek

Kr. Vrh

Marta Drofenik

Igor Gerjevič

Sl. Gora

Renata Gobec

Katja Školnik

Sveti Štefan 1

Iris Virant

Polonca Vuser

Sveti Štefan 2

Albina Bračko

Katarina Fijavž

Mestinje

Anja Skale

Monika Grobin

     

LIVADA

 

 

1

Marjetka Žnidarec, Julija Stiplovšek

Anja Mužerlin

2

Anka Pišek

Maja Cilenšek

3

Darja Lugarič

Jasmina Cvetanoska

4

Mira Škorja

Marina Bakarič, Irena Artnak

5

Marta Kotnik

Jožica Škalički

6

Katarina Škorjak

Metka Lorger

ŠENTVID

 

 

1

Katja Guzej

Marjetka Cajzek

2

Tanja Kolar

Zdenka Orač