Zaposleni v našem vrtcu

 

 

Vodja kuhinje v enoti Sonček je Jožica Fajs.

Tel.: 03 817 15 90, e-pošta: jozica.fajs@vrtec-smarje.si

Kuharji v enoti Sonček so:
Jožica Fajs, Peter Gajšek, Danica Filipčič.

Pomoč v kuhinji: Martina Stoklas.

Kuharja v enoti Livada sta Andrej Zeme in Darja Kovačič.

tel:  03 817 15 70, e-pošta: andrej.zeme@vrtec-smarje.si

V enoti Mavrica je kuharica Olgica Staroveški.

Pomoč v kuhinji, čiščenje: Zdenka Mikez.

Pomoč v kuhinji, čiščenje na DO Sladka Gora: Jožica Nunčič.

Pomoč v kuhinji, čiščenje na DO Sveti Štefan: Dragica Pintar.

Hišnik v enoti Sonček je  Matej Drofenik.

Hišnik za enoto Livada je Bojan Kotnik (polovični del. čas).

Hišniki za ostale enote in dislocirane oddelke: Matej Drofenik, Bojan Kotnik.

Čistilke v okviru celotnega vrtca: Jožica Ojsteršek, Mirica Korže, Martina Paj, Andrejka Majer, Ksenija Fajs, Mačkovšek Darinka, Urška Gilčvert.

Perica za vrtec je Katarina Hlupič.

ORGANIZACIJA  ODDELKOV 2020/21

Poslovalni čas in bolniške odsotnosti pokrivajo: Melita Ancelj, Marija Hržina, Irena Artnak, Slavči Ljubič. Na porodniškem dopustu so: Anja Skale, Jasmina Cvetanoska, Marjetka Žnidarec, Nina Lenart. V daljšem bolniškem staležu so: Barbara Lorger,  Andrejka Majer  in Tatjana Grindl. Spremljevalka otroka s posebnimi potrebami je Lidija Herček.

Igralnica

 

Vzgojitelj/ica

 

Vzgojitelj/ica – pom. vzg.

 

SONČEK

 

 

1

Janja Orač

Urška Jagodič

2

Katja Guzej

Maja Vodušek

3

Helena Romih

Marjetka Cajzek

4

Barbara Pelc

Damjana Ogrizek

5

Renata Gojkovič

Marina Bakarić

6

Katja Lesjak Gajšek

Jana Vizjak

7

Karmen Esih

Jasmina Korez

8

Mira Škorja

Sonja Zobec

9

Marta Kotnik

Špela Golob

10

Marija Kadenšek

Tanja Zagorščak

11

Ksenija Čuješ

Mojca Vrečko

 

 

 

DO

 

 

Zibika

Polonca Krobat

Andreja Grosek

Kr. Vrh

Marta Drofenik

Igor Gerjevič

Sl. Gora

Renata Gobec

Katja Školnik

Sveti Štefan 1

Iris Virant

Polonca Vuser

Sveti Štefan 2

Albina Bračko

Katarina Fijavž

Mestinje

Tanja Smole

Monika Grobin

     

LIVADA

 

 

1

Monika Špoljar

Marija Mraz

2

Anka Pišek

Anja Mužerlin

3

Mira Ciglar

Jožica Škalički

4

Katarina Škorjak

Mojca Bizjak

5

Ksenija Šket

Metka Lorger

6

Metka Jančič

Irena Artnak

ŠENTVID

 

 

1

Darja Lugarič

Zdenka Orač

2

Tanja Kolar

Jožica Gajšek