Obvestila

SPOZNAVNI DAN - NOVICA STARŠEM

Strokovni tim Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah je na sestanku, dne 28.8.2020, oblikoval naslednji sklep:

 Glede na sedanje razmere bo letošnji spoznavni dan po skupinah potekal tako, da bo hkrati lahko prisotnih največ 7 staršev z otrokom, ob čemer naj otroka spremlja zgolj ena oseba, čas pa naj se omeji na pol ure.

Upoštevati je potrebno priporočila NIJZ  (uporaba maske, varnostna razdalja, razkuževanje rok in copati).

Zaposleni vrtca

 

 

OBVESTILO ZA STARŠE Z IZJAVO STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC.pdf

 

NOVO ŠOLSKO LETO: 2020/21

OBVESTILO  za 1. 6. 2020

Spoštovani starši,

od ponedeljka, 1. 6. 2020, poslujemo po poslovalnih časih kot pred epidemijo in po veljavnih normativih, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja predšolske vzgoje.

Osnovno vodilo ostaja, da v vrtec pridejo samo zdravi otroci.

Starši, ki boste 1. 6. 2020 prvič po epidemiji vključili svojega otroka v vrtec, Vas prosimo, da strokovnim delavcem v oddelku oddate izpolnjeno izjavo - IZJAVA STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC (link spodaj):

https://cms.siel.si/documents/131/files/Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec(1).pdf

Prosimo Vas, da se tudi v prihodnje držite priporočil NIJZ - a.

Starši, ki se boste odločili, da bodo otroci junija doma, ste oproščeni plačila vrtca.

Zaposleni vrtca

Okrožnica VRTCI 1 junij

 

 

Spoštovani starši otrok novincev, ki bodo sprejeti v vrtec z novim šolskim letom

Ker zaradi trenutnih razmer ne bomo izvedli srečanja za starše novincev, ki je bilo planirano za mesec junij, Vam v prilogi  posredujemo informacije v zvezi z vključitvijo Vašega otroka  v vrtec.

Za več informacij glede vključitve otroka ter uvajanja lahko kontaktirate svetovalno delavko Sabino Jurkošek (03/817-15-93; sabina.jurkosek@vrtec-smarje.si).

Hvala za razumevanje.

LINK:

https://cms.siel.si/documents/131/files/INFORMACIJE ZA NOVINCE-MAJ 2020.pdf

 

Spoštovani,

zaradi izrednih razmer do nadaljnjega žal ne moremo zagotavljati kosil zunanjim odjemalcem.

Hvala za razumevanje,

uprava vrtca

Spoštovani starši, 

prilagamo kratka navodila kako ravnati ob prihodu v vrtec.

Hvala za razumevanje,

uprava vrtca

Spoštovani starši,

vlada RS je s sklepom št. 18100-22/2021/1 z dne 29. 4. 2020 sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravlja omejitve tudi na področju šolstva in predšolske vzgoje.

Zaradi organizacije dela moramo od vas pridobiti podatke o številu otrok, ki jih boste z 18. 5. 2020 vključili v vrtec. Prosim, da izpolnite prijavnico za vključitev otroka v vrtec (glej spodaj) ter jo pošljite najkasneje do jutri, torka, 12. 5. 2020, do 10. ure na elektronski naslov: sabina.jurkosek@vrtec-smarje.si ali info@vrtec-smarje.si.

NIJZ priporoča, da je lahko v oddelkih 1. starostnega obdobja (1-3 leta) do 8 otrok in v oddelkih 2. starostnega obdobja (3-6 let) do 10 otrok. Skupine bodo oblikovane na podlagi prijav staršev. Prosim, da v prijavnico vpišete čas prihoda in odhoda otroka, da bomo lahko oblikovali stalne skupine in s tem upoštevali varnostne ukrepe. Naj vas opozorimo, da je otrok lahko v vrtcu največ 9 ur. Če otroka prevzamete po delovnem času ali pa je le-ta prisoten več kot 9 ur, smo vam dolžni zaračunati dodatne storitve.

Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za otroke za vrnitev v vrtec ob ponovnem odprtju . V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, otroku odsvetujemo vrnitev v vrtec. Starši, posvetujte se z izbranim osebnim zdravnikom – specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oz. družinske medicine.

V ponedeljek, 18. 5. 2020, morate ob prihodu otroka v vrtec prinesti podpisano izjavo (glej spodaj) ter jo oddati strokovnemu delavcu. Vključitev otroka v vrtec bo možna, ob pogojih, da je otrok popolnoma zdrav, ter da ste izjavo oddali. Starši, ki boste s tem dnem vključili otroka boste dolžni plačevati vrtec.

O vseh ostalih informacijah vas bomo obvestili v prihodnjih dneh.

Lepo vas pozdravljam in se zahvaljujem za sodelovanje.

Jelka Kitak, ravnateljica.

https://cms.siel.si/documents/131/files/Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec.pdf

https://cms.siel.si/documents/131/files/PRIJAVNICA - COVID - 19 (002)(1).pdf

https://cms.siel.si/documents/131/files/Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke za vrnitev v vrtec.pdf


 

Spoštovani starši.

 

Obveščamo vas, da je SPREMENJEN TERMIN za  VPIS NOVINCEV ZA ŠOLSKO LETO 2020/21 in sicer od 30. 3. 2020 – 30. 4. 2020.

Vlogo za vpis posredujete po pošti na naslov: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah ali po elektronski pošti na naslov:  info@vrtec-smarje.si ALI sabina.jurkosek@vrtec-smarje.si.

 

Zaradi spremenjenih okoliščin ODPRTIH VRAT NE BO.

 

Starši že vpisanih otrok, ki želite z novim šolskim letom premestiti otroka iz ene enote v drugo, to prav tako sporočite najkasneje do 30. 4. 2020 v svetovalno službo, in sicer na predpisanem obrazcu, ki ga dobite na upravi vrtca ali na njegovi spletni strani.

 

Lepo Vas pozdravljamo, ostanite zdravi.

 

Mali in veliki iz JZ Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah

 

 

Spoštovani starši!

V teh dneh veliko časa preživite s svojim otrokom. Prepričani smo, da ste polni idej, da na vse načine motivirate svojega otroka z različnimi vsebinami in dejavnostmi ter da kvalitetno preživljate ta čas. Da bi bil ta čas čimbolj pester, raznolik in obogaten, bodo strokovni delavci za Vas pripravili igrice, pesmice, pravljice, ki jih najdete na spletni strani vrtca pod zavihkom ZA STARŠE - GRADIVO ZA OTROKE.

Naj bodo trenutki v krogu družine čimbolj igrivi in sproščeni.

Strokovni delavci vrtca.

                                                        

 

Pozdravljeni spoštovani starši, otroci, ostali!

 

Razvoj vsakega posameznika je odvisen od dispozicij ter razmer o okolju v katerem raste, predvsem pomembne so družinske razmere in interakcija otrok s pomembnimi drugimi, ki so  v stiku z otrokom v prvih letih življenja, kamor seveda sodimo tudi strokovni delavci v vrtcu.

Zavedamo se, da nam predajate Vaše največje in neprecenljivo bogastvo - svojega otroka! Zaposleni JZ Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah se zavedamo svojega poslanstva, da vzgajamo generacije otrok, ki nas bodo nosile s seboj skozi vse življenje - zavedno ali nezavedno! Vrtec je laboratorij kulture, socializacije, vsestranskega razvoja... 

Prisluhnili Vam bomo, predvsem pa Vašim otrokom in skupaj z roko v roki optimalno razvijali potenciale vseh otrok!

Otroci so kot svež cement. Karkoli se jih dotakne, pusti odtis. (Haim Ginott)

Pustili bomo odtis. Z delom, odnosom... Pripravili smo bogat program, ki Vas bo prepričal!

Vse dobro,

ravnateljica Jelka Kitak s sodelavci