Obvestila

OPROSTITEV PLAČILA STRAŠEV ZARADI ODEREJENE KARANTENE

Na podlagi 102. čl. Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19, Ur.l.RS, št. 15/20, so starši za otroke, ki so zdravi, vendar vrtca ne smejo obiskovati zaradi odrejene karantene (razlog za karanteno ni pogojen), se staršem prizna pravica do oprostitve plačila za vrtec za dneve odsotnosti otroka.

Pogoj za priznanje oprostitve plačila za dneve odsotnosti otroka iz vrtca je odločba o karanteni izdana s strani NIJZ, ki morajo starši predložiti vrtcu. Starši prejmejo napotitev v karanteno od vzgojno izobraževalnega zavoda, kjer je bil otrok v visoko rizičnem tesnem kontaktu s okuženo osebo s Covid-19. Na navodilih, ki je prejmete od NJIZ, da je vaš otrok napoten v karanteno je tudi povezava do spletne strani NJIZ: www.nijz.si/karantena . Prosimo vas, da izjavo izpolnite, saj so na to vezani nadaljnji postopki.  Vrtec pa mora imeti odločbo oziroma izjavo s strani NJIZ o karanteni za obračun brezplačnega vrtca.

Oprostitev plačila vrtca se prizna tudi za čas, ko je otrok v izolaciji zaradi potrjene okužbe. Pogoj je, da starši vrtcu predložijo ustrezno dokazilo s strani izbranega zdravnika o izolaciji zaradi pozitivnega testa zaradi bolezni Covid-19 ali potrdilo o prebolevnosti.  

V praksi prihaja do situacije, ko je odločba o karanteni izdana z zamudo, tako da v obdobju, ki ga navaja karantena, je otrok lahko še prisoten v vrtcu. Pri oprostitvi plačila staršev zaradi odrejene karantene otroka upoštevamo dejanske dneve odsotnosti iz vrtca in ne celotnega obdobja karantene, kot izhaja iz odločbe.

Za dodatne informacije pokličite v računovodstvo vrtca na telefonsko številko 817 15 92.

                                     

                                             Ravnateljica:

                                                                                     Jelka Kitak, dipl. vzg., mag. zak. in druž. štud.                 


 

 

 

OTROK V OBJEMU DRUŽINE, ODNOSI - TEMELJ ZDRAVEGA RAZVOJA PREDŠOLSKEGA OTROKA.pdf

 

Spoštovani starši,

novo šolsko leto je pred vrati in z njim nove dogodivščine, nekateri novi prijatelji, vzgojiteljice, prostori...

 

Upamo, da ste preživeli sproščeno in zdravo poletje in je za vami veliko brezskrbnih počitniških dni.

Kot kaže, pa se bomo morali ponovno soočiti z virusom COVID – 19 in se vsak po svojih močeh potruditi, da bomo ravnali odgovorno, da se virus ne bi širil med nami.

 

Seznanjamo vas, da smo prejeli dopolnitev odloka, ki je stopil v veljavo včeraj in se nanaša na izpolnjevanje pogojev PCT v vrtcih in navaja:

“Dopolnitev odloka je posledica posebne situacije v vrtcih in šolah, ki predstavlja vsakodnevni prihod in odhod staršev in drugih oseb in  traja le kratek čas. Za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, izjemoma NE velja pogoj PCT.

Obvezno pa je nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje, zračenje prostorov.

Za vse druge prihode staršev v vrtec ali šolo (npr. ob uvajanju otroka – novinca v vrtec, na pogovorne urice in roditeljske sestanke) pa velja vselej tudi pogoj PCT.”

 

 

Zahvaljujem se vam za razumevanje in upoštevanje vseh ukrepov.

 

 

Ostanimo zdravi.

Skupaj bomo zmogli.

Lepo vas pozdravljamo,

zaposleni vrtca.

Spoštovani starši.

 

Obveščamo Vas z organizacijo za prihajajoče šolsko leto s tandemi, ki so dobro premišljeni in sestavljeni z iskrenim namenom, da bi se med seboj vsi razumeli in medsebojno sodelovali, kajti dobro počutje se odraža predvsem najprej na nas samih in se od nas prenaša na naše najbližje okolje - otroke, starše in sodelavce...

Dobra komunikacija je ključna za dobro medsebojno razumevanje, zato spoštovani starši,  dobrodošli s kakršnimi koli predlogi, idejami za še bolj bogato življenje in vzgojno in izobraževalni proces v vrtcu.

Vrtec ustvarjamo vsi in znano je, da ljudje, ki delajo skupaj in se med seboj dobro ujamejo, dosegajo boljše rezultate in so uspešnejši.

Želim Vam srečno, zadovoljno in uspehov polno leto 2021/2022!

 

Ostanimo zdravi.

 

Zaposleni vrtca

 

Razpored otrok po oddelkih-2021-22.pdf

 

 

Spoštovani starši!

 

pri zadrževanju v prostorih vrtca je potrebno izpolnjevati pogoj PCT. (UL , št. 132, stran 8082, izdan 20.8.2021)

O D L O K o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu

1. člen S tem odlokom se zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 določajo začasni pogoji za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu. 2. člen (1) Osebe, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih (v nadaljnjem besedilu: vzgojno-izobraževalni zavod), morajo za opravljanje svoje dejavnosti izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. (2) Osebe iz prejšnjega odstavka, ki ne izpolnjujejo pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, se enkrat tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom (v nadaljnjem besedilu: test HAG) v prostorih vzgojno-izobraževalnega zavoda, v katerem opravljajo svojo dejavnost, oziroma v prostorih, ki jih določi predstojnik vzgojno-izobraževalnega zavoda. (3)  Za učence in dijake se v skladu z uredbo, ki ureja izvajanje presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, izvaja samotestiranje. (4)  Pogoj iz prvega odstavka tega člena morajo izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno- -izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let, o čemer jih vzgojno-izobraževalni zavod obvesti na vidnem mestu s pisnim obvestilom. 3. člen Izpolnjevanje pogoja iz prejšnjega člena preverja predstojnik vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma oseba, ki jo on pooblasti. 4. člen Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

 

Spoznavni dan 2021.pdf

 

12826_Pismo ministrice prof dr Kustec in ministra Poklukarja_učenci_dijaki_starši.pdf

 

 

Obvestilo - odjava(rezervacija)-2021.pdf

 

Šmarje pri Jelšah, 8.4.2021

 

Spoštovani starši.

Z dnem 12. 4. 2021 se ponovno za vse otroke odpirajo vrtci in osnovne šole. Pravila in omejitve pa ostajajo v celoti enaka, kot so veljala v tednu pred zaprtjem.

Ponovno so na razpoloago kosila za zunanje abonente.

Lep pozdrav in vse dobro,

Jelka Kitak

 

Okrožnica 8_4_2021 12318_VIZ delo 12-4-2021.pdf

 

Šmarje pri Jelšah, 29.3.2021

Spoštovani starši.

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 in bo v Uradnem listu RS, objavljen danes dne 29. 3. 2021.
 
V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih ter v osnovnih in glasbenih šolah.
 
Vrtci organiziramo nujno varstvo le za starše zaposlenih v sektorju kritične infrastrukture. 
 
 
Nujno varstvo se organizira za otroke in učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.
Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) vrtcu predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi.
Prilagamo "Potrdilo za potrebe dokazovanja nujnega varstva", ki ga čimprej, oz. do srede, 31.3.2021, do 13.00 ure, pošljete na mail:
jelka.kitak@vrtec-smarje.si
 
Nujno varstvo se bo izvajalo v Enoti Sonček, Slomškova 13, Šmarje pri Jelšah.
 
 
Oprostitev plačila staršev za vrtec v času od 1. 4. do 11. 4. 2021
V času zaprtja vrtcev oziroma ko vrtci zagotavljajo samo nujno varstvo, so starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni. Koriščenje nujnega varstva je za starše plačljivo.
 
 
Več spodaj v okrožnici Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
 
Kosil za zunanje abonente v tem času ne nudimo.
 
Jelka Kitak, ravnateljica
 
 

 

Okrožnica 29.3.2021 - 12257_Prepoved_zbiranja_ljudi_v_zavodih_1-4-2021.pdf

 

Spoštovani,

 

objavljamo okrožnico MIZŠ, ki smo jo prejeli glede plačila vrtca od 26.1.2021 dalje.

>>LINK<<

 

Uprava vrtca

 

 

 

Datum: 27.1.2021

Spoštovani starši.

Obveščamo Vas, da je od ponedeljka, 1.2.2021, spet možen prevzem kosil za zunanje odjemalce.

Vse dobro, ostanite zdravi.

 

Datum: 21. 1. 2021

 

Spoštovani starši.

 

V torek, 26. 1. 2021,  ponovno odpiramo vrata vrtca na VSEH lokacijah za VSE otroke, po ustaljenem poslovalnem času.

Vsi otroci potrebujejo ponovno izjavo staršev pred vstopom otrok v vrtec ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID - 19, ki je na spletni strani vrtca.

V vrtec sodijo le zdravi otroci.

Prosimo dosledno upoštevajte priporočila NIJZ.

V ponedeljek, 25. 1. 2021 bodo otroci staršev, ki potrebujejo nujno varstvo v enoti Sonček in Livada.

 

Lepo vas pozdravljamo.

 

Ostanite zdravi.

Jelka Kitak in zaposleni vrtca

 

OBVESTILO ZA STARŠE Z IZJAVO STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC.pdf

 

Datum: 4. 1. 2021

Obvestilo

 

Spoštovani starši.

Zaradi odločitve Vlade Republike Slovenije, ki je zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi sprejela ukrepe za zajezitev širjenja okužb s COVID – 19 v JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, še naprej organiziramo nujno varstvo v enoti Sonček, Slomškova 13.

Z jutrišnjim dnem, 5.1.2021, dodatno odpiramo še enoto Livada. Poslovalni čas enote Livade, v času nujnega varstva, je od 5.30 – 16.00 ure.

V primeru dodatnih informacij, nejasnosti se obrnite na mail: jelka.kitak@vrtec-smarje.si.

 

Jelka Kitak


Poslovanje v 2. valu epidemije v JZ Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah

 

Zaradi odločitve Vlade Republike Slovenije, ki je zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi sprejela ukrepe za zajezitev širjenja okužb s Covid-19 je JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah  od 26. oktobra pa do preklica zaprt.

Za otroke, katerih starši hodijo na delo in nujno potrebujejo varstvo, je župan, g. Matija Čakš, sprejel sklep, da bo omogočeno nujno varstvo otrok v enoti Sonček Šmarje, Slomškova 13, 3240 Šmarje pri Jelšah.

Starši, ki nujno potrebujejo varstvo, imajo možnost, da otroka pripeljejo v vrtec po predhodni najavi na mail: jelka.kitak@vrtec-smarje.si, vsakič do nedelje zvečer, do 20.00 ure, za naslednji teden. Po tej uri se naredi organizacija za prihajajoči teden.

Starši morajo ob prvem obisku vrtca predložiti naslednja dokazila:

  • potrdilo delodajalca obeh staršev, da opravljajo delo in potrebujejo nujno varstvo;
  • podpisano izjavo, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženimi osebami.  Starši naj v vrtec pripeljejo SAMO ZDRAVE otroke.

Vrtec je za odsotne otroke v času zaprtja vrtca brezplačen.

Stanje prisotnosti otrok v tednih nujnega varstva pa je bilo sledeče:

1. teden (26.10. – 30.10. 2020) 24 otrok -  6%,

2. teden (2.11. - 6.11.2020)  31 otrok  - 7%,

3. teden (9.11. – 13.11.2020)  46 otrok  - 11%,

4. teden (16.11. – 20.11.2020)  50 otrok  - 12%,

5. teden (23.11. – 27.11.2020)  58 otrok  - 14%,

6. teden (30.11. - 4.12.2020) 56 otrok - 13%

7.teden (7.12. - 11.12.2020) 56 otrok - 13%

8. teden (14.12. - 18.12.2020) 59 otrok - 14%

9. teden (21.12. - 24. 12.2020) 47 otrok - 11%

10. teden (28.12. - 31.12.2020) 18 otrok - 4%.

 

11. teden (4.1.  - 8.1.2021) 83 otrok - 20%

12.teden  (11.1. - 15.1.2021) 96otrok - 22,7%

 

V tem času ne nudimo kosila za zunanje odjemalce.

Ostanite zdravi.

Jelka Kitak, ravnateljica

Nujno varstvo v 2. valu epidemije 27.11.2020.pdf

 

 

Obnova prostorov vrtca na podružničnih enotah Šentvid in Kristan Vrh

V Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah smo zaprtje zunanjih enot in oddelkov vrtca zaradi drugega vala epidemije izkoristili za obnove in vzdrževalna dela. Enota Šentvid in DO Kristan Vrh sta bili že nekaj let na prioritetnem seznamu za obsežnejše sanacije.

Sanacija v enoti Šentvid

Enota Šentvid je že nekaj let klicala po temeljiti prenovi prostorov. Tako smo dotrajan parket v obeh igralnicah nadomestili z novimi, sodobnejšimi talnimi oblogami. Prepleskali smo stene in strope ter ob tem odstranili oz. zamenjali večino dotrajanih stenskih tabel. Zamenjali smo tudi vsa notranja vratna krila in podboje ter prenovili še sanitarije z novimi predelnimi stenami.

Obe igralnici in sanitarni prostori so sedaj v resnično novi preobleki, urejeni in pripravljeni na prihod otrok. Strokovne delavke so tudi otroke že navdušile, da jih ob vrnitvi v vrtec čaka presenečenje, ki ga bo pripravil čarovnik Ujtata iz tedaj obravnavane pravljice Prodajamo za gumbe.

Sanacija v dislociranem oddelku Kristan Vrh

Zelo potrebna in tudi obsežna je bila sanacija igralnice in sanitarnih prostorov vrtca na Kristan Vrhu. Tam smo se že več let soočali s povišano vlago, jo poskušali obvladati, a posegi žal niso bili zadostni, da bi rešili problem. Tako je zdaj nameščena centralna prezračevalna naprava, ki zajema igralnico, sanitarni prostor in garderobo vrtca ter jedilnico šole. V igralnici smo izsušili tla, položili nove talne obloge ter prepleskali vse stene in strop, tako smo sanirali od vlage poškodovane stene. V sanitarnih prostorih smo menjali  tudi oba radiatorja, kotlička, sifone in armature ob umivalnikih ter grelnik sanitarne vode.

Enota Sonček

V centralni enoti Sonček smo prepleskali osrednji prostor s telovadnico, v fazi nabave pa je tudi nov peskovnik z igralom, za katerega verjamemo, da bo res prava pridobitev na našem največjem igrišču.

Prepričani smo, da bodo prenovljeni prostori pripomogli h kvalitetnejšemu življenju naših najmlajših občanov in posredno tudi ostalih.

In kakšni so naši plani in želje v prihodnje? Trudimo se sproti vzdrževati igralnice, kakor tudi igrišča in vse preostale spremljevalne prostore in opremo. Želja, kaj bi še lahko storili, pa ne manjka.

Prioritetna naloga v tem šolskem letu bo zagotovo igrišče v DO Zibika ob novi telovadnici.

Jelka Kitak, ravnateljica

 

 

SKLEP o določitvi izjem od zaprtja vrtcev.pdf

 

Potrdilo_delodajalca_nujno_varstvo- vrtec Šmarje.pdf

Izjava Staršev.pdf

 

OBVESTILO O ZAPRTJU VRTCA ŠMARJE PRI JELŠAH

 

Zaradi odločitve Vlade Republike Slovenije, ki je zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi sprejela nove ukrepe za zajezitev širjenja okužb s Covid-19, Vas obveščamo, da bo JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah  26. oktobra pa do preklica zaprt.

Za otroke, katerih starši delajo pri delodajalcih, ki opravljajo dela, ki so pomembna za delovanje družbe in države in tisti, ki morajo v naslednjem tednu delati in nujno potrebujejo varstvo, je župan, g. Matija Čakš, sprejel sklep, da bo omogočeno nujno varstvo otrok v enoti Sonček Šmarje, Slomškova 13, 3240 Šmarje pri Jelšah.

Starši, ki potrebujete nujno varstvo, prosimo, da o tem obvestite na mail: jelka.kitak@vrtec-smarje.si, do nedelje, do 20.00.

Ob prvem obisku vrtca v naslednjem tednu prosimo predložite tudi naslednja dokazila:

  • potrdilo delodajalca, da starši opravljate delo, ki je nujno za državo in družbo ali potrebujete nujno varstvo;
  • podpisano izjavo, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženimi osebami. V vrtec pripeljite SAMO ZDRAVE otroke.

Vrtec je za odsotne otroke v času zaprtja vrtca brezplačen.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na zgornji elektronski naslov.

Lepo Vas pozdravljamo.

Jelka Kitak s sodelavci

 

 

Obvestila MIZŠ:

SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 23. oktober 2020

Nujno obvestilo - vrtci

Javnost obveščamo, da so vrtci zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja v državi od ponedeljka, 26. oktobra 2020 zaprti, predvidoma za en teden. Ukrep je namenjen zajezitvi širjenja okužb z novim virusom SARS-CoV-2.

V času zaprtja vrtcev so starši plačila za vrtec oproščeni!

Za starše, ki morajo v naslednjem tednu delati, delodajalec pa jim dela ne more omogočiti na daljavo, lahko župani sprejmejo sklep, s katerim določijo izjemo od zaprtja vrtcev in organizirajo delovanje vrtca v minimalnem obsegu, ki je namenjen samo staršem, ki nujno potrebujejo varstvo otrok. Pri odločanju o izjemah je potrebno upoštevati trenutno epidemiološko stanje v občini in dosedanje epidemiološko stanje v vrtcu, prav tako pa tudi vse predvidene ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki jih je izdal NIJZ.

Župani sprejete sklepe, s katerimi določijo izjeme od splošnega zaprtja vrtcev, nemudoma posredujejo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Služba za odnose z javnostmi

T: 01 400 53 38
01 400 54 47
E: soj.mizs@gov.si

 

 

SPOŠTOVANI STARŠI.

 

PREDVIDEVA SE, DA BODO VRTCI ZARADI EPIDEMIJE PONOVNO ZAPRTI OD PONEDELJKA, 26. 10. 2020. 

PROSIM, DA V NASLEDNJIH DNEH,  SPREMLJAJTE SPLETNO STRAN VRTCA ZA NADALJNJA NAVODILA. 

Kosila za zunanje odjemalce do nadaljnjega odpovedujemo.

Jelka Kitak in zaposleni vrtca

 

NOVO ŠOLSKO LETO: 2020/21

 

OBVESTILO  za 1. 6. 2020

Spoštovani starši,

od ponedeljka, 1. 6. 2020, poslujemo po poslovalnih časih kot pred epidemijo in po veljavnih normativih, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja predšolske vzgoje.

Osnovno vodilo ostaja, da v vrtec pridejo samo zdravi otroci.

Starši, ki boste 1. 6. 2020 prvič po epidemiji vključili svojega otroka v vrtec, Vas prosimo, da strokovnim delavcem v oddelku oddate izpolnjeno izjavo - IZJAVA STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC (link spodaj):

https://cms.siel.si/documents/131/files/Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec(1).pdf

Prosimo Vas, da se tudi v prihodnje držite priporočil NIJZ - a.

Starši, ki se boste odločili, da bodo otroci junija doma, ste oproščeni plačila vrtca.

Zaposleni vrtca

Okrožnica VRTCI 1 junij

 

 

 

Spoštovani,

zaradi izrednih razmer do nadaljnjega žal ne moremo zagotavljati kosil zunanjim odjemalcem.

Hvala za razumevanje,

uprava vrtca

Spoštovani starši, 

prilagamo kratka navodila kako ravnati ob prihodu v vrtec.

Hvala za razumevanje,

uprava vrtca

 

Spoštovani starši,

vlada RS je s sklepom št. 18100-22/2021/1 z dne 29. 4. 2020 sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravlja omejitve tudi na področju šolstva in predšolske vzgoje.

Zaradi organizacije dela moramo od vas pridobiti podatke o številu otrok, ki jih boste z 18. 5. 2020 vključili v vrtec. Prosim, da izpolnite prijavnico za vključitev otroka v vrtec (glej spodaj) ter jo pošljite najkasneje do jutri, torka, 12. 5. 2020, do 10. ure na elektronski naslov: sabina.jurkosek@vrtec-smarje.si ali info@vrtec-smarje.si.

NIJZ priporoča, da je lahko v oddelkih 1. starostnega obdobja (1-3 leta) do 8 otrok in v oddelkih 2. starostnega obdobja (3-6 let) do 10 otrok. Skupine bodo oblikovane na podlagi prijav staršev. Prosim, da v prijavnico vpišete čas prihoda in odhoda otroka, da bomo lahko oblikovali stalne skupine in s tem upoštevali varnostne ukrepe. Naj vas opozorimo, da je otrok lahko v vrtcu največ 9 ur. Če otroka prevzamete po delovnem času ali pa je le-ta prisoten več kot 9 ur, smo vam dolžni zaračunati dodatne storitve.

Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za otroke za vrnitev v vrtec ob ponovnem odprtju . V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, otroku odsvetujemo vrnitev v vrtec. Starši, posvetujte se z izbranim osebnim zdravnikom – specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oz. družinske medicine.

V ponedeljek, 18. 5. 2020, morate ob prihodu otroka v vrtec prinesti podpisano izjavo (glej spodaj) ter jo oddati strokovnemu delavcu. Vključitev otroka v vrtec bo možna, ob pogojih, da je otrok popolnoma zdrav, ter da ste izjavo oddali. Starši, ki boste s tem dnem vključili otroka boste dolžni plačevati vrtec.

O vseh ostalih informacijah vas bomo obvestili v prihodnjih dneh.

Lepo vas pozdravljam in se zahvaljujem za sodelovanje.

Jelka Kitak, ravnateljica.

https://cms.siel.si/documents/131/files/Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec.pdf

https://cms.siel.si/documents/131/files/PRIJAVNICA - COVID - 19 (002)(1).pdf

https://cms.siel.si/documents/131/files/Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke za vrnitev v vrtec.pdf


 

Spoštovani starši.

 

Obveščamo vas, da je SPREMENJEN TERMIN za  VPIS NOVINCEV ZA ŠOLSKO LETO 2020/21 in sicer od 30. 3. 2020 – 30. 4. 2020.

Vlogo za vpis posredujete po pošti na naslov: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah ali po elektronski pošti na naslov:  info@vrtec-smarje.si ALI sabina.jurkosek@vrtec-smarje.si.

 

Zaradi spremenjenih okoliščin ODPRTIH VRAT NE BO.

 

Starši že vpisanih otrok, ki želite z novim šolskim letom premestiti otroka iz ene enote v drugo, to prav tako sporočite najkasneje do 30. 4. 2020 v svetovalno službo, in sicer na predpisanem obrazcu, ki ga dobite na upravi vrtca ali na njegovi spletni strani.

 

Lepo Vas pozdravljamo, ostanite zdravi.

 

Mali in veliki iz JZ Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah

 

 

Spoštovani starši!

V teh dneh veliko časa preživite s svojim otrokom. Prepričani smo, da ste polni idej, da na vse načine motivirate svojega otroka z različnimi vsebinami in dejavnostmi ter da kvalitetno preživljate ta čas. Da bi bil ta čas čimbolj pester, raznolik in obogaten, bodo strokovni delavci za Vas pripravili igrice, pesmice, pravljice, ki jih najdete na spletni strani vrtca pod zavihkom ZA STARŠE - GRADIVO ZA OTROKE.

Naj bodo trenutki v krogu družine čimbolj igrivi in sproščeni.

Strokovni delavci vrtca.

                                                        

 

Pozdravljeni spoštovani starši, otroci, ostali!

 

Razvoj vsakega posameznika je odvisen od dispozicij ter razmer o okolju v katerem raste, predvsem pomembne so družinske razmere in interakcija otrok s pomembnimi drugimi, ki so  v stiku z otrokom v prvih letih življenja, kamor seveda sodimo tudi strokovni delavci v vrtcu.

Zavedamo se, da nam predajate Vaše največje in neprecenljivo bogastvo - svojega otroka! Zaposleni JZ Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah se zavedamo svojega poslanstva, da vzgajamo generacije otrok, ki nas bodo nosile s seboj skozi vse življenje - zavedno ali nezavedno! Vrtec je laboratorij kulture, socializacije, vsestranskega razvoja... 

Prisluhnili Vam bomo, predvsem pa Vašim otrokom in skupaj z roko v roki optimalno razvijali potenciale vseh otrok!

Otroci so kot svež cement. Karkoli se jih dotakne, pusti odtis. (Haim Ginott)

Pustili bomo odtis. Z delom, odnosom... Pripravili smo bogat program, ki Vas bo prepričal!

Vse dobro,

ravnateljica Jelka Kitak s sodelavci