Programi

Programi v vrtcu:

- dnevni

 

Dnevni red v vrtcu:

- zajtrk
8.00-8.30

- dopoldanska malica
10.00-10.30

- kosilo
11.30-12.45

- popoldanska malica
14.00-15.00

Razpored dejavnosti:

5.15 - 16.00
- sprejem otrok
- igre po želji
- igre vlog
- jutranja gimnastika
- opravljanje kulturno-higienskih navad
- zajtrk
- dejavnosti iz področji: gibanje, jezik, umetnost, narava, družba, matematika
- malica
- bivanje na prostem
- sprehodi
- športne aktivnosti, izleti
- priprava na kosilo in kosilo
- pripava na počitek
- počitek - mirne aktivnosti otrok v prostoru ali na prostem
- aktivnosti vezane na urejanje prostora po počitku
- ustvarjalne, družabne in rajalne igre
- odhod iz vrtca