Nove strokovne smernice - vključenost otrok v vrtec glede na njihovo zdravstveno stanje

Sekcija za primarno pediatrijo v okviru Združenja za pediatrijo pri SZD je izdala strokovne smernice, ki se tičejo vključenosti otrok v vrtec, upoštevaje njihovo zdravstveno stanje. V praksi se namreč opaža, da starši pogosto naprošajo za odobritev začasne zadržanosti od dela zaradi nege otroka iz razloga, ker vrtci pogosto zavračajo vključenost otroka v vzgojno izobraževalno ustanovo že zaradi manjših zdravstvenih težav, takorekoč že tudi takrat, ko otrok zgolj »smrka«.