Prireditev ob materinskem dnevu 2019 - OE SONČEK, 1. DEL