Dislocirani oddelek Zibika

Dislociran oddelek v Zibiki

 

mob.:031 777 752

Naslov: Zibika 5, Pristava pri Mestinju

Poslovalni čas: 6:00 - 15.30

Vodja DO: Darja Hrup

e - mail: darja.hrup@vrtec-smarje.si

Št. oddelkov: kombinirani oddelek otrok 1 - 6 let