Zaposleni v našem vrtcu

 

  • Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Kurikulum, šolsko pravno svetovanje, d.o.o., info@kurikulum.si.

 

Vodja kuhinje v enoti Sonček je Jožica Fajs.

Tel.: 03 817 15 90, e-pošta: jozica.fajs@vrtec-smarje.si

Kuharji v enoti Sonček so:
Jožica Fajs, Peter Gajšek - dietni obroki, Danica Filipčič.

Pomoč v kuhinji: Martina Stoklas.

Kuharja v enoti Livada sta Andrej Zeme in Darja Kovačič.

tel:  03 817 15 70, e-pošta: andrej.zeme@vrtec-smarje.si

V DO Mestinje je kuharica Olgica Staroveški.

Pomoč v kuhinji, čiščenje: Zdenka Mikez.

Pomoč v kuhinji, čiščenje na DO Sladka Gora: Jožica Nunčič.

Pomoč v kuhinji, čiščenje na DO Sveti Štefan: Dragica Pintar.

Hišnik v enoti Sonček je  Matej Drofenik.

Hišnik za enoto Livada je Matjaž Peternel.

Hišniki za ostale enote in dislocirane oddelke: Matej Drofenik, Matjaž Peternel.

Čistilke v okviru celotnega vrtca: Jožica Ojsteršek, Mirica Korže, Martina Paj, Ksenija Fajs, Mačkovšek Darinka, Urška Gilčvert.

Perica za vrtec je Katarina Hlupič.

ORGANIZACIJA  ODDELKOV 2023/24

Poslovalni čas in bolniške odsotnosti pokrivajo: Melita Ancelj, Marija Hržina, Irena Artnak, Jasmina Cvetanoska, Jana Vizjak.

Izvajalka dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami je Ksenija Šket.

Spremljevalka otroka s posebnimi potrebami je Špela Potočnik.

Igralnica

 

Vzgojitelj/ica

 

Vzgojitelj/ica – pom. vzg.

 

SONČEK

 

 

1

 

 

2

Tanja Kolar

Anja Mužerlin, Jasmina Hudej

3

Katja Školnik

Stanka Pungeršek Rebršak

4

Anja Sklae

Jožica Škalički

5

Janja Orač

Špelca Golob

6

Katja Lesjak Gajšek

Mojca Vrečko

7

Tanja Smole

Maja Vodušek

8 Helena Romih

Marina Bakarič, Lidija Herček

9

Renata Gojkovič

Natalija Vodušek

10

Marija Kadenšek

Tanja Zagorščak

11

Barbara Pelc

Sonja Zobec

 

 

 

DO

 

 

Zibika

Polonca Krobat

Andreja Grosek

Kr. Vrh

Iris Virant

Igor Gerjevič

Sl. Gora

Tjaša Marš

Urška Jagodič

Sveti Štefan 1

Julija Stiplovšek

Polonca Vuser

Sveti Štefan 2

Albina Bračko

Maja Cilenšek

Mestinje

Renata Gobec

Metka Lorger

     

LIVADA

 

 

1

Monika Špoljar

Damjana Ogrizek

2

Anka Pišek

Tjaša Šket

3

Marjetka Žnidarec, Nina Lenart

Katarina Fijavž

4

Karmen Esih

Mojca Bizjak

5

Mira Škorja

Monika Grobin

6

oddelek prilagojenega programa 

v teku

ŠENTVID

 

 

1

Katarina Škorjak

Marjetka Cajzek

2

Katja Guzej

Anja Vrbek