Zaposleni v našem vrtcu

 

 

Vodja kuhinje v enoti Sonček je Jožica Fajs.

Tel.: 03 817 15 90, e-pošta: jozica.fajs@vrtec-smarje.si

Kuharji v enoti Sonček so:
Jožica Fajs, Peter Gajšek, Danica Filipčič.

Pomoč v kuhinji: Martina Stoklas.

Kuharja v enoti Livada sta Andrej Zeme in Darja Kovačič.

tel:  03 817 15 70, e-pošta: andrej.zeme@vrtec-smarje.si

V DO Mestinje je kuharica Olgica Staroveški.

Pomoč v kuhinji, čiščenje: Zdenka Mikez.

Pomoč v kuhinji, čiščenje na DO Sladka Gora: Jožica Nunčič.

Pomoč v kuhinji, čiščenje na DO Sveti Štefan: Dragica Pintar.

Hišnik v enoti Sonček je  Matej Drofenik.

Hišnik za enoto Livada je Bojan Kotnik (polovični del. čas).

Hišniki za ostale enote in dislocirane oddelke: Matej Drofenik, Bojan Kotnik.

Čistilke v okviru celotnega vrtca: Jožica Ojsteršek, Mirica Korže, Martina Paj, Andrejka Majer, Ksenija Fajs, Mačkovšek Darinka, Urška Gilčvert.

Perica za vrtec je Katarina Hlupič.

ORGANIZACIJA  ODDELKOV 2022/23

Poslovalni čas in bolniške odsotnosti pokrivajo: Melita Ancelj, Marija Hržina, Anja Mužerlin in Urška Jagodič, Mateja Kočar (nad. Marine Bakarič  -polovični del. čas). Na porodniškem dopustu je Monika Špoljar, v daljšem bolniškem staležu je Jasmina Hudej. Izvajalka dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami je Ksenija Šket.

Igralnica

 

Vzgojitelj/ica

 

Vzgojitelj/ica – pom. vzg.

 

SONČEK

 

 

1

 

 

2

Anja Skale Jožica Škalički

3

Nina Lenart

Špelca Golob

4

Katja Lesjak Gajšek

Mojca Vrečko

5

Janja Orač

Metka Lorger

6

Helena Romih

Marina Bakarič, Lidija Herček

7

Renata Gojkovič

Anja Vrbek

8 Barbara Pelc

Sonja Zobec

9

Tanja Smole

Maja Vodušek

10

Marija Kadenšek

Tanja Zagorščak

11

Ksenija Čuješ

Maja Cilenšek

 

 

 

DO

 

 

Zibika

Polonca Krobat

Andreja Grosek

Kr. Vrh

Marta Drofenik

Igor Gerjevič

Sl. Gora

Katarina Škorjak

Katja Školnik

Sveti Štefan 1

Julija Stiplovšek

Polonca Vuser

Sveti Štefan 2

Albina Bračko

Anka Pišek

Mestinje

Renata Gobec

Monika Grobin

     

LIVADA

 

 

1

 

 

2

Tjaša Marš

Katarina Fijavž

3

Marjetka Žnidarec, Mateja Kočar

Damjana Ogrizek

4

Tanja Kolar

Jasmina Cvetanoska

5

Mira Škorja

Irena Artnak

6

Karmen Esih

Mojca Bizjak

ŠENTVID

 

 

1

Iris Virant

Zdenka Orač

2

Katja Guzej

Marjetka Cajzek