Sodelovanje z okoljem 2021-22

Pri načrtovanju življenja in dela Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah sodelujemo z ožjim in širšim okoljem.

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH – ustanoviteljica JZ Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah

Sodelovanje poteka pri načrtovanju življenja in dela Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah.

OSNOVNA ŠOLA

 

Sodelovanje poteka na bližnjem območju in sicer z centralno OŠ in vsemi njenimi podružnicami, na katerih se izvajajo dnevni programi vrtca.

Z OŠ sodelujemo z namenom, da bi šola zagotovila kontinuiteto vzgojnega dela v predšolski vzgoji in osnovni šoli, da bi olajšala otrokom prehod iz vrtca v šolo.

Način:

- sodelovanje s svetovalnimi delavci osnovne šole,

- izmenjava mnenj in stališč o vzgoji in drugi    problematiki, povezani z izvajanjem vzgojnega programa in učnega načrta prvega razreda,

- OŠ in Otroški vrtec pripravljata razne oblike srečanj

otrok pred vstopom v šolo,

- hospitacija otrok v 1. razredu, obiski 1. razreda v vrtcu.

PEF MARIBOR,

PEF KOPER,

GIMNAZIJA CELJE

- Delovna praksa študentov  visokega strokovnega  študija vzgojiteljske smeri, dijakom srednje šole in udeležencem programa za prekvalifikacijo,

- seznanitev z delovnim področjem, za katerega se  izobražujejo, praktično usposabljanje za bodoče delo.

 

ZDRAVSTVENI DOM

- Zdravstveni pregledi za otroke, ki gredo v šolo so 1-krat letno,

- razna izobraževanja, ki so v pomoč strokovnim delavcem vrtca ,

- obisk sestre za preventivo zob,

- razstave risbic v čakalnicah ZD.

KRAJEVNE SKUPNOSTI

- Zagotavljanje enotnega vzgojnega vpliva in

  usklajenosti akcij in delovanje vseh, ki se ukvarjajo s

  predšolskimi otroci v KS,

- organiziranje programov v okviru praznovanj KS,

- skupno reševanje problematike vzdrževanja naših in

njihovih igrišč,

- skupna priprava in organizacija razstav.

SPV,  POLICIJSKA POSTAJA

- Obiski v skupinah – rumene  rutice,

- pogovor o prometni varnosti

- sodelovanje pri organizaciji in varnosti ekskurzije z otroki.

KNJIŽNICA

- Pravljične urice v vrtcu in knjižnici,

- projekt Bralni nahrbtnik,

- matineja za otroke,

- otroški gledališki abonma,

- TVU – teden vseživljenjskega učenja.

MEDIJI

- Promoviranje vrtca, življenja in dela v njem (Rogaške  novice, Jelšinlist, Vzgojiteljica, Šolsko svetovalno delo, Educa, Novi tednik, Otrok in družina, Moj malček, Moj otrok, Šolski razgledi, Zdrav vrtec, Likovni svet, Obrtnik,

Štajerski val, Internet, …

JSKD

- Sodelovanje na Veselem vrtiljaku,

- obvestila o dogodkih, prireditvah,

- ponudba izobraževanj,

- srečanje gledaliških skupin.

GASILSKO DRUŠTVO

- Izvedba poskusne evakuacije,

- ogled vaje.

DOM UPOKOJENCEV

- Obiski varovancev ob Tednu vseživljenjskega učenja,

- projekt Medgeneracijsko sodelovanje,

- pustno rajanje.

LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA,

CELJE

- Izvajanje prakse za njihove slušatelje na področju predšolske vzgoje.

 

RDEČI KRIŽ

 

- Obisk ekipe prve pomoči,

- humanitarne akcije.

ZAVOD ZA TURIZEM ŠPORT IN MLADINO

- Ohranjanje običajev,

- ogled kulturnih znamenitosti,

- delavnice in razstave.

VARSTVENO DELOVNI CENTER

- Obisk centra,

- ogled dejavnosti varovancev Centra – delavnice.

KINO ŠMARJE

- obisk kina Šmarje,

- ozaveščanje filmske vzgoje pri  otrocih.

ČEBELARSKO DRUŠTVO

- Tradicionalni slovenski zajtrk,

- predstavitev dela čebelarjev.

PLANINSKO DRUŠTVO

- Osnove pohodništva in pohodi.

KONJENIŠKO DRUŠTVO ROGATEC

- Obisk,

- taborjenje na ravni celega vrtca.

DRUŠTVA OBČINE ŠMARJE

- Predstavitve društev.