Dislocirani oddelek Zibika

Dislociran oddelek v Zibiki

 

mob.:031 777 752

Naslov: Zibika 5, Pristava pri Mestinju

Poslovalni čas: 5.30 - 15.30

Vodja DO: Marta Kotnik

e - mail: marta.kotnik@vrtec-smarje.si

Št. oddelkov: kombinirani oddelek otrok 1 - 6 let