Dislocirani oddelek Zibika

Dislociran oddelek v Zibiki

 

mob.:031 777 752

Naslov: Zibika 5, Pristava pri Mestinju

Poslovalni čas: 6.00 - 16.00

Vodja DO: Barbara Pelc

e - mail: barbara.pelc@vrtec-smarje.si

Št. oddelkov: kombinirani oddelek otrok 1 - 6 let