Dislocirani oddelek Mestinje

Tel: 03 810 41 83

Naslov: Mestinje 43, 3241 Podplat

Poslovalni čas: 6.30 - 15.30

Št. oddelkov: kombinirani oddelek otrok 1-6 let

Vodja DO: Barbara Pelc

e-mail: barbara.pelc@vrtec-smarje.s